Sla over naar de inhoud

Disclaimer

Volgens 3-2-1 methode 😉

3 . Disponibel, verleent u hierbij toegang tot www.disponibel.nl (“de Website”) en publiceert hierop ter informatie teksten, afbeeldingen en andere content en behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u persoonlijk mededeling te hoeven doen.

  • De informatie op de Website is niet bedoeld om een concreet aanbod of om een overeenkomst te sluiten.
  • Disponibel spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  • Eventuele bedragen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Eveneens komt geen overeenkomst tot stand op basis van dergelijke fouten op de website.

2. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar andere websites en of diensten van derden kan Disponibel uiteraard nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Deze pagina’s zullen altijd buiten de eigen site geopend worden bij het aanklikken ervan.

  • Beeldmerken, Logo’s of andere content van derden waar uit eigen ervaring een positieve gevoelservaring is zijn enkel ter herkenning en vermaak en hebben geen commercieel karakter en welke vorm dan ook.
  • Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze content van Disponibel is zonder overleg onwenselijk, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.

1. De op de Website aangeboden content worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid en kan op elk moment wijzigen zonder mededeling van Disponibel.


WhatsApp chat